COVID - 19 (Yeni Korona virüs) Bilgilendirme Sayfası

Yüksek Öğretim Kurulunun Üniversite Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Ertelemesine Yönelik Duyurusu

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Korona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde yaşanan internet erişimi ve bilgisayar temini vb. gibi sorunları dikkate alınarak 2019-2020 Bahar Dönemi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine kayıt dondurma hakkı verildiği ve bu sürenin azami öğrenim süresinden sayılmayacağı bildirilmiştir.

Buna göre,

Öğrencilerin talep etmesi halinde sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemini kapsamak kaydıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören bütün öğrencilere yönelik “kayıt dondurma ve erteleme” hakkının verilmesi,

Tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak” şartıyla video konferans gibi dijital imkânlar ile yapılabileceği, bununla birlikte tez döneminde eğitime uzaktan devam edebilme ya da kayıt dondurma talebine tez danışmanı ve üniversitenin karar vereceği,

- Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki sürecinin dikkate alınacağı ve üniversite kararı ile erteleme imkanından da yararlanılabileceği, ayrıca bu süreçte azami süresi bitenlere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verileceği kararlaştırıldı.

Detaylı bilgi için: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx


Eklenme Tarihi : 29-04-2020 16:20:22