COVID - 19 (Yeni Korona virüs) Bilgilendirme Sayfası

ODÜ Covid-19 Komisyonu Kararları

ORDU ÜNİVERSİTESİ COVİD-19 KOMİSYON 20-03-2020 TARİHLİ KARARI

Kıymetli Ordu Üniversitesi Mensupları

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında COVİD-19 salgını hakkında yapılan toplantıda alınan önlemler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yazıları doğrultusunda Ordu Üniversitesinde COVİD-19 Komisyonu oluşturulmuş ilk toplantısını yaparak aşağıdaki önlemleri almıştır.

1-Üniversitemizde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretime üç hafta ara verilmiştir.

2-Üniversitemiz öğrenci derslikleri, öğrenci yurt odaları, üniversite personelinin kullandığı diğer kapalı alanlarda dezenfekte işlemi yapılmıştır.

3-Üniversitemizin öğrenci yemekhanesinde yemek verilmesine 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ara verilmiş ayrıca kütüphane ve spor tesisleri kapatılmıştır.

4-Üniversitemiz akademik ve idari personelin yurtdışına çıkışları durdurulmuştur. Zorunlu ve ivedi durumlarda Rektörlükten izin alınması için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

5-Üniversitemizde riskin ortadan kalktığı kanaatine varılacak ileri bir tarihe kadar düzenlenecek olan her türlü bilimsel veya sosyal toplantı iptal edilmiş ve daha sonra düzenlenmek üzere askıya alınmıştır.

6-Üniversitemizin spor alanlarında düzenlenecek olan her türlü spor etkinliği iptal edilmiştir.

7-Üniversitemiz tatile girmeden önce öğrencilere yönelik sınıflarda COVİD-19 hakkında bilgilendirme eğitimleri yapılmıştır.

8-Akademik ve idari personeline COVİD-19 hakkında gerekli bilgilendirme Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılmıştır.

9-COVİD-19’la mücadele kapsamında akademik ve idari personelin yıllık, idari ve mazeret izini kullanmalarına kolaylık tanınmıştır. Tıp fakültesi akademik personelinin hekimlik görevlerinin de olması hasebiyle mevcut durumda izinlerinin Sağlık Bakanlığı ve YÖK kurullarının aldığı kararlar çerçevesinde planlanmasının daha uygun olacağı kararına varılmıştır.

10-Yurtdışından gelen öğrenci, akademik ve idari personel 14 gün idari izinli sayılacak ve karantina uygulamasına tabi tutulacaktır.

11-Hastalık şüphesi bulunan akademik ve idari personelimiz gerekli önlemler alınarak hastaneye sevk edilecek ve tıbbi işlem süreçleri takip edilecektir.

COVİD-19’a karşı devlet ve milletçe yürüttüğümüz mücadelenin en kısa zamanda başarıya ulaşması, insanımızın ve insanlığın selamete ulaşması için bütün mensuplarımızın alınan tedbirlere azami derecede uyması önemle tavsiye edilmektedir.

 

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ÇALIŞMA BİÇİMİ VE SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığının 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  genelgesiyle salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Üniversitemizde de akademik ve idari personele ilişkin çalışma düzeni yeniden oluşturuldu. Bu çerçevede, derslerin ve diğer akademik faaliyetlerin uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülmesine ek olarak, öğretim elemanlarına evden çalışma olanağı getirildi. Genelge uyarınca, salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, yönetici pozisyonunda bulunanlar için asgari sayıda personel ile esnek ve dönüşümle çalışma düzenine geçildi.  

Uygulama kapsamında, belirlenmiş kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere süt izni vb. kullananlar idari izinli sayılırken, esnek çalışma düzeninde iş yerlerine gelmek durumunda olan personel için de çalışma saatleri 10:00 – 16:00 olarak uygulanıyor.

 

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL RESMİ YAZIŞMALARI EVİNDEN YAPABİLECEK

Üniversitemizde COVİD-19 salgını nedeniyle hizmetlerini evlerinden görmek durumunda kalan akademik ve idari personel fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılırlar. Uzaktan çalışma yöntemiyle hizmetini sürdüren personel için  Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden resmi yazı yazma, paraflama yolu da hizmete açılmıştır. Bu usul ve esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. 

 

TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNE ELEMAN TAKVİYE EDİLDİ

Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimliğine geçici olarak personel görevlendirildi. Üniversitenin diğer birimlerinden temizlik ve bakım hizmetlerini desteklemek üzere aktarılan elemanlar COVID-19 pandemisi tedbirleri sona erinceye kadar Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesii hastanelerinde görev yapacak.

 

 


Ekleme tarihi: 30-04-2020 02:21:12 Güncellenme tarihi: 30-04-2020 13:50:39